Trénink Elitních koučů

Ročník 21/22 je již plně obsazený

Roční 
exkluzivní koučovací trénink. 

12 měsíců intenzivní spolupráce, kdy se naučíte koučování na velmi vysoké - světové úrovni.
Velké množství tréninku a pomoc při budování vlastní praxe.


PRO KOHO ROČNÍ TRÉNINK ELITNÍCH KOUČŮ JE

Je úplně jedno, jestli jste již člověk, který má nějaké koučovací znalosti nebo člověk, který nikdy tuto zkušenost neměl.

Důležité je, jestli máte chuť se učit nové věci a chcete pracovat s lidmi na rozvoji jejich potenciálu a pomáhat jim žít kvalitní osobní i pracovní život. 

Roční 
koučovací trénink Elitních koučů je pro každého, kdo má zájem dělat koučování na vysoké úrovni
Je to intenzivní trénink, kde předávám účastníkům své kompletní zkušenosti z oblasti práce s lidmi a koučování za 15 let profesionální praxe. 

Zároveň je součástí tréninku kompletní znalost vzorců a metod, které používá Strategic Intervention Coaching - koučovací škola Tonyho Robbinse a Cloe Madanes. Jedna z nejlepších koučovacích škol na světě, které jsem součástí. 
 

Trénink se skládá:

- z velmi rozsáhlé teorie koučovacích a psychologických vzorů
- z intenzivního tréninku koučování. 
- ze znalostí a vedení v oblasti marketingu a budování praxe. 


Skupina je limitovaná maximálně 12 lidmi. 
 

 • Roční koučovací trénink Elitních koučů je pro každého, kdo má zájem dělat koučování na velmi vysoké úrovni.  
   

 • Je to trénink pro lidi, kteří jsou ochotní se učit a poznávat nové věci. 
   

 • Pro ty z vás, kteří si chcete vytvořit život, který vám dává smysl, který milujete a to samé chcete dělat pro lidi, se kterými pracujete.
   

 • Pro ty z vás, kdo si chcete vytvořit anebo rozšířit svoji hodnotnou koučovací praxi.
   

 • Pro ty z vás, kteří se rádi učí nové věci a mají chuť své zkušenosti předávat dál. 


  Kvalita našeho života = kvalitě otázek, které si pokládáme.


CO JE SOUČÁSTÍ ROČNÍHO KOUČOVACÍHO TRÉNINKU 

Co v tomto ročním tréninku získáte:

 

 • Začínáme v říjnu 2021 v Praze. 
   

 • Součástí tréninku jsou živá setkání celé skupiny a online tréninky. 
  Trénink je rozvržený do studia teorie koučovacích a psychologických vzorců, tréninku koučování se mnou a dalšími účastníky a vzdělávání ohledně marketingu a budování praxe. 


  Učební osnova ročníku: 

  Co je a není koučování 
  Autentická osobní pravda
  Elevation
  Růst versus změna
  Bolest a utrpení 
  Crazy 8
  Bolest a potěšení
  Metafory
  Životní sféry
  Životní zóny
  První sezení s klientem
  Generalizace versus být specifický
  Reframe
  Co chybí?
  Vnější a vnitřní cíl
  Slow versus fast changer 
  Koučování přátel a rodiny
  4 roviny emocionálního a spirituálního vývoje
  Nalezení významu a smyslu 
  Model tlakového hrnce
  6 základních lidských potřeb
  Paradoxy v 6HN
  Jak využít model 6 Základních potřeb ve vztazích
  Quality versus Safe problems
  2 primární strachy
  Triáda významu
  Metafora a strategie předstírání
  4 aspekty pro vytváření cíle
  Dreaming big - Velké snění 
  Limitovaná perspektiva
  Jak funguje naše mysl
  Expanding Unit - jak zahrnout důležité lidi v klientově životě do koučování
  Flexibilita
  Hierarchie a Cross generační koalice
  Odchod dítěte z domácnosti
  Tělo bolesti
  Paradoxy 
  Kreativní brainstorming
  Dilema
  Vědomý projev negace
  Životní úrovně - Life Stages
  3 úrovně vztahu
  Způsob přijímání lásky ve vztazích
  Dávání ve vztahu
  Partnerské bloky
  6 otázek pro porozumění vztahu
  6 Základních lidských potřeb ve vztazích
  Ukotvování
  Uzdravování bolesti 
  Vytvoření odpuštění a soucitu
  Bouřky ve vztazích
  Jak přinést přítomnost do vztahu
  Jak vytvořit změnu za jakýchkoliv podmínek
  Jak překonat frustraci a odpor
  Jak vzít důvěru na další úroveň
  Jak budovat a přebudovat důvěru
  Obranné mechanismy mužů
  Koučování v oblasti vztahů
  Polarita - Mužský a Ženský princip
  Co určuje úspěch a neúspěch vztahu
  Síla zranitelnosti
  Klíčová rozhodnutí
  Koučování rodiny
  Práce s rozdělenou rodinou
  Důvěra mezi rodiči a dětmi
  Překonávání předsudků o sobě
  4 důležité otázky pro důležitá rozhodnutí 
  Objevování důležitých částí sami sebe 
  Naše důležité části v Životních zónách
  Archetypy
  Posilující odmítnutí
  Váš model světa
  6 komponentů našeho modelu světa
  Anatomie zoufalství
  Co přináší zoufalství a jak se může stát tvůrcem návyků a životním stylem
  Životní hodnoty

  A mnoho dalších praktických modelů a praktického tréninku výše uvedeného. 

Tony UPW.jpg
Pict Vlada 35.png

CO JE STRATEGIC INTERVENTION COACHING?
KOUČOVACÍ ŠKOLA - SMĚR, KTERÝ POUŽÍVÁM 

Tato koučovací škola patří k těm nejlepším na světě a má skvělé reference ve všech oblastech koučování. 
Je to výběr toho nejlepšího v oblasti koučování a strategické terapie, p
řevážně z práce Milton Ericksona.
Milton Erickson je psycholog, který je zakladatelem metody koučování, hypnózy, NLP a dalších terapeutických směrů. 
Jeho záměr byl změnit tehdejší psychologický postoj - hledat problém klienta a ten následně řešit. 
Místo toho hledal silné stránky klienta a ty rozvíjet. Tím dojde ke kompletnímu zlepšení všech oblastí klientova života. 
 

Strategic Intervention Coaching vychází ze 3 směrů - 3 hlavní terapeutické školy: 

 • Strategic Brief Terapie 

 • Strategic Family Terapie 

 • NLP 


Plus je ovlivněbo Harwardskou školou Mediace a Vyjednávání. 
 

Tuto koučovací školu postavili Tony Robbins a Cloe Madanes.
Kde Tony Robbins pochází ze základů NLP a Cloe Madanes (uznávaná psycholožka v oblasti rodinné a vztahové terapie) z oblasti Strategické Terapie.

To obojí vychází z Ericsonské tradice propojené s Harwardskou školou Mediace a Vyjednávání. 
V praxi učí tuto koučovací metodu Tony Robbins, Cloe Madanes, Magali a Mark Peysha.  

 

Velkou předností této koučovací školy je, že se nikdy nezaměřujeme jen na jedince samotného, ale vždy se snažíme jej vidět v širší sociální struktuře - ve vztahu k okolí a dalším důležitým lidem klientova života. 

 

Jedna z domén Strategic Invention Coaching je, že umožňujeme lidem Expandovat do více možností.
Vedeme je k poznání, že je zde vždy více možností.

Strategic Intervention Coaching má velkou podporu v psychologii. 

Tony Robbins používá prvky, které jsou shodné s některými prvky NLP. 
Nicméně zásadní je fakt, že tyto prvky a nástroje jsou originálně z koučovací strategie Miltona Ericksona, který později zjednodušil některé využívané části a vytvořil metodu NLP. 

I když Strategic Intervention Coaching a NLP využívá často při práci s klientem podobné nástroje, v koučování jde především o to pracovat s klientem komplexně a na základě etických kodexů tak, aby celý proces podporoval růst klienta včetně pozitivního vlivu na jeho sociální prostředí. To jest na lidi, kteří jsou pro nás v našem životě důležití. 

NLP je zjednodušená forma terapie využívající podobné nebo stejné nástroje, ale není zde nutnost a často ani záměr sledovat komplexní růst klienta. Je více zaměřené na konkrétní výsledky pro klienta. 

Ani jedno není špatně. Záleží na tom, co klient pro sebe preferuje. 

Pro mě osobně je vždy důležité s klientem vytvořit změny a posuny tak, aby nerozbil a naopak posílil své důležité životní vztahy a vazby. Jedině tak jsme schopni vytvořit smysluplný a naplněný život s dlouhodobým růstem. 

Reference klientů

PhDr. Ing. Eva Benešová, Principal Coaching, Marshall Goldsmith SCCoach
 

Vladimír Ekart je výjimečná osobnost s mimořádně vysokou energií.

Jeho analytické schopnosti jsou obdivuhodné a vždy jde přímo k jádru věci.

Mimořádným rychlým způsobem se dostane lidem pod kůži a ukazuje jim, jak se zbavit setrvačnosti.

Je pokladnicí praktických technik a nových neotřelých inovativních myšlenek.

Lenka Romanovská - projektový management

„Tvoje nadšení mě hodně baví! :-)“, to jsou slova Vladimíra směrem ke mně v rámci sezení. A já se vnitřně usmívám, protože právě to moje nadšení, radost a chuť se rodí z krásného pocitu, že jsem správně tam, kde mám být.

 

Vladimír je velmi inspirativní osobnost. Je ukázkou toho, že smysl se nevynoří z toho, co člověk získá, ale co dává. Vedle toho všeho, svým entuziasmem a nabitým přístupem dokáže nakazit své okolí. Jeho přirozenost a zároveň i citlivost podporuje moji otevřenost a uvolněnost v setkáních.

 

Mě rozhýbal život okamžitě tím, že dokáže rozdělit a uspořádat komplikované životní souvislosti do jednotlivých částí a rozklíčovat priority k řešení. A mě baví, jak vystupuji z životních rutin, zkouším aplikovat nové přístupy a koukám, jak se život mění mě i mému okolí. 

 

Jeho práce má silný přesah. S Vladimírem jsem zažila, že pojem energie, frekvence a vibrace dokáže člověk fyzicky pocítit na svém těle a to vše posiluje mé přesvědčení, že myslí a spojením dokážeme ovládat hmotný svět.  Díky, Vláďo.

Reference účastníků
 

Po roce v programu tréninku elitních koučů můžu upřímně říct, že ho vnímám jako komplexní proměnu života víc než nějaký trénink, jak se naučit koučovat!
Ten rok intenzivní spolupráce (teorie, praxe koučování, marketingové hodiny, soustředění) mě natolik obohatil, že se mi kromě kompletní "inventury" ve svém životě přirozeně zvedlo i sebevědomí ve vedení druhých lidí, jak jim pomoci dostat jejich životy na úplně jinou úroveň.
A to ne sadou otázek, které bezděčně vytahujeme z klobouku, ale přirozeným napojením na vnitřní osobní pravdu druhého člověka, z něhož ty otázky vyplývají sami.

Naučila jsem se v tom najít si tu přirozenost a jednoduchost, ale přitom na pozadí pořád vidět tu komplexnost všech vzorců, které nás řídí. A to je to, co mě na tom baví nejvíc!
Být svobodným koučem bez připoutanosti ke koučovací agendě a umět vyzdvihnout přirozenost každého člověka.

První klienti mi začali chodit už během programu! Je to velmi kvalitně zpracovaný program, velká podpora od Vládi Ekarta jako kouč-mastera i od ostatních koučů z tréninku.
Co mně osobně hodně pomohlo byly praktické tréninky ve skupině a bezprostřední dohled, příp. odborné vstupy do samotného průběhu koučování.
A určitě i letní koučovací soustředění, kdy jsme se dostali do ještě větší hloubky a komplexnosti.
Děkuju za tu příležitost, Vláďo!

Ing. Pavlína Cimbálová

Kurz Elitního koučování s Vladimírem Ekartem mi postupně pomohl pochopit sebe sama, svoje vzorce chování i motivy.  Pomohl mi nastavit si v životě mnohé po novu. Naučil jsem se, jak lépe a efektivněji komunikovat.
To vše nyní také dokáži přenést do vztahu ke koučovaným klientům.

Otevřely se mi zcela nové obzory. Naplnění z toho, že  dokážu lidem významně a trvale pomoci je pro mě obrovské. Nejlepší, nejucelenější a nejužitečnější kurz, znalosti a dovednosti v mém životě.
Toto by se mělo vyučovat na školách. 

Ing. Ondřej Horák

Co mi trénink Elitních koučů dal? 

Určitě je to vhled do toho, jak jako biologický stroj fungujeme. Jaké hlavní síly nás řídí, na jakých základních principech každý fungujeme je fascinující ve své jednoduchosti. Stejně tak je fascinující rozmanitá cesta při rozkrývání klientových vzorců, nacházení souvislostí se základními principy. 

Ale hlavně jsem pochopil nemálo situací z vlastního života a že i když člověk principy zná a umí díky nim pomoci posunout se druhým, nemusí se to vždy automaticky podařit aplikovat na sebe a šťouravý kolega při společném tréninku není od věci. 

 

Téma vztahů podle mě musí zaujmout naprosto každého, protože je to pravděpodobně nejčastější věc, kterou každý řeší - nebo díky kurzu přijde na to, že se vyplatí vztahům (nejen partnerským) věnovat. 

 

Roční spolupráce má oproti několika intenzivním týdnům velkou hodnotu v tom, že je dost času, aby do sebe všechny principy a vzorce zapadly. Zároveň se neustále člověk v tématu udržuje díky pravidelnému online tréninku a tím se vše dostane "pod kůži".
Kombinace živých setkání a online tréninku se ukázala jako efektivní varianta z hlediska využití času.
Pro ty, kdo se chtějí věnovat vybudování koučovací praxe, je součástí kurzu část věnovaná marketingu, rozjezdu podnikání, efektivní používání sociálních sítí a dalším vychytávkám.

Ing. Pavel Krejčí


JAK SE DO ROČNÍHO TRÉNINKU ELITNÍCH KOUČŮ PŘIHLÁSIT?


                                               Začínáme v říjnu 2021

Roční trénink Elitních koučů je spolupráce pro limitovanou skupinu silně motivovaných lidí.
 

 • Pokud se chcete přihlásit klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE DO ROČNÍHO TRÉNINKU a dostanete se do aplikačního formuláře, kde se vás zeptám na několik důležitých otázek týkajících se spolupráce. 
   

 • Záleží mi na spolupráci skupiny a vašich výsledcích. 

  Osobně si odpovědi pročtu a pak vám zavolám. Projdeme si, o čem spolupráce je a jaká je vaše motivace. 

   

 • Budete se moci zeptat na cokoliv, co vás o spolupráci zajímá.
   

 • Dám vám všechny informace, které ke spolupráci potřebujete.

  Je důležité mít ve spolupráci jasno a shodu.


Těším se na spolupráci s Vámi!

Vladimír Ekart - kouč, lídr a autor