Life Koučing - Strategic Intervention Coaching

Máte někdy pocit, že Váš život se ubírá stále stejným směrem a nebo se pohybujete v kruhu?

Že Vaše práce, firma nebo podnikání stagnuje příliš dlouho a Vy hledáte nový směr a novou výraznou energii, která Vás odstartuje na další úroveň Vaší pracovní dráhy?

Stojíte před důležitou životní změnou nebo se chcete výrazně posunout dopředu na další úroveň Vašeho života?
 

Nemáte úplně jasno v tom, co přesně má být ta změna nebo jak jí uchopit? 

Potřebujete se pořádně nastartovat a nabrat směr? 

Buďte v klidu, nejste sami. 

Toto období patří k běžným cyklům života a podnikání. 
Je to chvíle, kdy buď věci vzdáme a nebo objevíme nový směr a masivně se posuneme do nové etapy. 

Koučování je metoda, která je vynikajícím nástrojem právě pro tyto typy změn, kdy potřebujeme někoho, kdo nám pomůže tento směr objevit, nastavit změny a udržet nás v procesu, ve kterém tyto změny potřebujeme ukotvit do našeho každodenního života. 

Koučování používá ke svému růstu většina světových úspěšných celebrit. Prezidenti, majitelé firem a korporací, sportovci, hudební a jiné osobnosti. Tak jako lidé, kteří chtějí svůj osobní život dostat do podoby, které se říká outstanding - vyjímečný. 

Pict Vlada 87.png
Mentoring.jpg

Podívejte se na video: kolik máme skutečně času?

Jak koučování ovlivnilo mě? 

Koučování ovlivnilo můj život velmi výrazným způsobem.

Moje zkušenosti jsou mezinárodní. 
Sám se učím od těch nejlepších. A učím s těmi nejlepšími.

V současnosti jsem součástí nejprestižnější mezinárodní koučovací školy Strategic Intervention Coaching Tonyho Robbinse, Cloe Madanes, Magali a Mark Peysha. 


Intenzivně s nimi spolupracuji a učím se od těchto lidí metody koučování zaměřené na velký posun dopředu a výsledek. 

Sám koučuji individuálně nebo formou živých vystoupení přes 16 let. 

 

První moje koučovací zkušenosti začaly, když jsem rok studoval s Dr. Joe Vitalem a jeho koučovacím týmem v USA. 


U nás jsem se 2 roky intenzivně učil se skvělým koučem metody Results a metody emoční inteligence Emanuelem Byrtusem. Zároveň jsem přes 10 let mentorem a instruktorem týmu The Reconnection Dr.Erica Pearla. Kde jsem tuto schopnost využil mnohokrát na mezinárodním poli. 

Moje poslední, velmi intenzivní zkušenost je s Tonym Robbinsem. Což je momentálně asi nejlepší kouč na planetě. 
Absolvoval jsem Tonyho seminář v Londýně a jsem nyní součástí intenzivní koučovací spolupráce s ním a jeho lidmi.


V roce 2019 jsem založil vlastní koučovací školu Human Princip Coaching. Tento roční, intenzivní trénink Elitních koučů je dnes jedním z nejrozsáhlejších tréninku koučů u nás. Lidé, kteří tréninkem projdou mají velkou integritu a zkušenosti v této práci. 
V roce 2021 jsme přidali další ročníky a možnosti rozšiřování vzdělání v tomto oboru. 
Pracuji na získání mezinárodní certifikace ICF. 

 

Naučil jsem se, že investice do našeho vzdělání, a hlavně v době, kdy jsme recesi a ve stavu, kdy náš život nemá vzestupný směr, je nejlepší investice. 
 

Já sám jsem do svého odborného vzdělání investoval určitě přes1,8 miliónů korun a vím, že mi to mnohonásobně vrátilo čas i peníze, které jsem do toho vložil. 

Ale především pocit, který dnes ze svého života mám - a to je asi nenahraditelné.  

Učení je pro mě nekončící a vzrušující proces.

A to nabízím i Vám.

Cíle spolupráce - co můžete očekávat?
 

 • Perfektní vyjasnění situace - objevení a nastavení nových cílů a nové oblasti růstu.

 • Nastavení směru a plánu pro provedení změny

 • Schopnost vytvořit energii potřebnou pro implementace změn

 • Nastavení konkrétních a masivních akcí, pro uvedení nových věcí do praxe

 • Vytvoření funkčnějších vztahů s důležitými lidmi ve vašem životě

 • Nastavení finančního plánu souvisejícího se změnou

 • Průvodce celého procesu změny.

 • a mnoho dalšího...

  Odejdete s praktickými kroky pro nastavení Vaší nové verze reality a života.

Co můžete očekávat ode mně:

Moje zkušenosti jsou mezinárodní. 

Moje absolutně největší schopnosti jsou v této oblasti: 

 

1. Mám rozsáhlé praktické zkušenosti.

Moje zkušenosti s koučováním a prací s lidmi jsou mezinárodní. 

2. Mám obrovskou úroveň exekutivní síly - schopnosti uvádět věci do praxe. Je to to nejvíc důležité pro celý můj život i pro práci s klientem. 
Vybudoval jsem několik společností v různých oborech a prodal je investorům. 
Vlastním vzdělávací společnost a jsem CEO a předseda představenstva investiční společnosti.

3. Díky mým zkušenostem a přirozenému daru vnímat lidi se kterými pracuji, mám extrémně dobré a hluboké porozumění toho, kde lidé stagnují a kde mohou získat obrovskou sílu na posun dopředu. 

4. Mám praktické porozumění a pozitivní orientaci na peníze. Proto vedu svoje projekty a projekty klientů k ziskovému nastavení a k finanční rovnováze. 

Tony UPW.jpg
Coaching with Tony.png
Pict Vlada 49.png
Pict Vlada 65.png

Koučovací škola a směr, který používám: 
Strategic Intervention Coaching - Strategické intervenční koučování 


Tato koučovací škola patří k těm nejlepším na světě a má skvělé reference ve všech oblastech koučování. 
Je to v
ýběr toho nejlepšího v oblasti koučování a strategické terapie.

Převážně z práce Milton Ericksona.
Milton Erickson je psycholog, který je zakladatelem metody koučování, hypnózy, NLP a dalších terapeutických směrů. 
Jeho záměr byl změnit tehdejší psychologický postoj - hledat problém pacienta a ten následně řešit. 
Místo toho hledal silné stránky klienta a ty rozvíjet. Tím dojde ke kompletnímu zlepšení všech oblastí klientova života. 

 

Strategic Intervention Coaching vychází ze 3 směrů - 3 hlavní terapeutické školy: 

 • Strategic Brief Terapie 

 • Strategic Family Terapie 

 • NLP 


Plus je ovlivněbo Harwardskou školou Mediace a Vyjednávání. 
 

Tuto koučovací školu postavili Tony Robbins a Cloe Madanes.
Kde Tony Robbins pochází ze základů NLP a Cloe Madanes (uznávaná psycholožka v oblasti rodinné a vztahové terapie) z oblasti Strategické Terapie.

To obojí vychází z Ericsonské tradice propojené s Harwardskou školou Mediace a Vyjednávání. 
V praxi učí tuto koučovací metodu Tony Robbins, Cloe Madanes, Magali a Mark Peysha.  

 

Velkou předností této koučovací školy je, že se nikdy nezaměřujeme jen na jedince samotného, ale vždy se snažíme jej vidět v širší sociální struktuře - ve vztahu k okolí a dalším důležitým lidem klientova života. 

 

Jedna z domén Strategic Invention Coaching je, že umožňujeme lidem Expandovat do více možností.
Vedeme je k poznání, že je zde vždy více možností.

Strategic Intervention Coaching má velkou podporu v psychologii. 

Tony Robbins používá prvky, které jsou shodné s některými prvky NLP. 
Nicméně zásadní je fakt, že tyto prvky a nástroje jsou originálně z koučovací strategie Miltona Ericksona, který později zjednodušil některé využívané části a vytvořil metodu NLP. 

I když Strategic Intervention Coaching a NLP využívá často při práci s klientem podobné nástroje, v koučování jde především o to pracovat s klientem komplexně a na základě etických kodexů tak, aby celý proces podporoval růst klienta včetně pozitivního vlivu na jeho sociální prostředí. To jest na lidi, kteří jsou pro nás v našem životě důležití. 

NLP je zjednodušená forma terapie využívající podobné nebo stejné nástroje, ale není zde nutnost a často ani záměr sledovat komplexní růst klienta. Je více zaměřené na konkrétní výsledky pro klienta. 

Ani jedno není špatně. Záleží na tom, co klient pro sebe preferuje. 


Pro mě osobně je vždy důležité s klientem vytvořit změny a posuny tak, aby nerozbil a naopak posílil své důležité životní vztahy a vazby. Jedině tak jsme schopni vytvořit smysluplný a naplněný život s dlouhodobým růstem. 
 

Kdo je můj ideální klient?

Můj ideální klient je člověk, který již delší dobu cítí, že potřebuje udělat ve svém životě změnu. 
Již v životě něco dokázal a vybudoval a nyní se dostal do fáze, kdy potřebuje jít dál, protože věci tak trochu stagnují a přešlapují na místě. 
Ví, že má velký potenciál a hledá, jak ho využít lépe a jak se cítit u toho všeho i více naplněný. 

Neví ještě přesně, jaká ta změna má být, ale ví, že je nutné jí udělat. A ví, že změna není jen vyměnit jednu malou věc nebo návyk, ale že musí být komplexní. 

Potřebuje pomoci najít přesně jak má změna vypadat, jaký bude jeho/její nový směr, postavit k tomu vizi a smysluplné, naplňující cíle a pak to celé pomoci implementovat do všech oblastí svého života, aby je to posílilo a zlepšilo. 

Ví dobře, že ukotvit změnu ve svém životě je záležitost, která se nestane přes noc, a potřebuje někoho kdo s tímto procesem má osobní zkušenosti, odborné znalosti a kdo mu pomůže tím celým procesem úspěšně projít. 

Aby na konci toho všeho stál ve své nové verzi svého vlastního života, v nové kondici a novém nastavení a cítil, že toto je další fáze jeho vlastního světa, která ho naprosto naplňuje a dává mu smysl. 

Zároveň této změně rozumí i jeho blízcí lidé a jsou toho nového života a té změny plnohodnotnou součástí. 

Reference klientů

PhDr. Ing. Eva Benešová, Principal Coaching, Marshall Goldsmith SCCoach

Vladimír Ekart je výjimečná osobnost s mimořádně vysokou energií.

Jeho analytické schopnosti jsou obdivuhodné a vždy jde přímo k jádru věci.

Mimořádným rychlým způsobem se dostane lidem pod kůži a ukazuje jim, jak se zbavit setrvačnosti.

Je pokladnicí praktických technik a nových neotřelých inovativních myšlenek.

Eva Horká - herečka

Po sezení s Vámi jsem se cítila znovu obohacená, plná povzbuzení a chuti do života. 

Velice jsem oceňovala Vaší schopnost naslouchání. Přímo jsem cítila, že opravdu slyšíte, co říkám.

Je to nejenom pro práci kouče nutné, domnívám se, ale i velice profesionální v tom dobrém slova smyslu. 

Když jste se ujal slova více Vy, mělo to pro mě logiku i citlivost, nabídl jste několik nápadů, které se mi jeví jako velice zajímavé a podnětné, abych docilovala v životě ještě více toho, co považuji za smysluplné a mě naplňující. 

Vladimíre, velice děkuji za Váš čas a poctivost, s níž se svými klienty pracujete. 

Navíc - pro mě obsahujete něco, co se snažím v herectví prostřednictvím sebe také dávat dál. 

Vnímám u Vás právě z onoho napojení lidskosti v jednání.

Veliké vnímavosti. Přitom však i praktické ukotvení.

Lenka Romanovská - projektový management

„Tvoje nadšení mě hodně baví! :-)“, to jsou slova Vladimíra směrem ke mně v rámci sezení. A já se vnitřně usmívám, protože právě to moje nadšení, radost a chuť se rodí z krásného pocitu, že jsem správně tam, kde mám být.

 

Vladimír je velmi inspirativní osobnost. Je ukázkou toho, že smysl se nevynoří z toho, co člověk získá, ale co dává. Vedle toho všeho, svým entuziasmem a nabitým přístupem dokáže nakazit své okolí. Jeho přirozenost a zároveň i citlivost podporuje moji otevřenost a uvolněnost v setkáních.

 

Mě rozhýbal život okamžitě tím, že dokáže rozdělit a uspořádat komplikované životní souvislosti do jednotlivých částí a rozklíčovat priority k řešení. A mě baví, jak vystupuji z životních rutin, zkouším aplikovat nové přístupy a koukám, jak se život mění mě i mému okolí. 

 

Jeho práce má silný přesah. S Vladimírem jsem zažila, že pojem energie, frekvence a vibrace dokáže člověk fyzicky pocítit na svém těle a to vše posiluje mé přesvědčení, že myslí a spojením dokážeme ovládat hmotný svět.  Díky, Vláďo.

CENY OSOBNÍCH SEZENÍ


3 hodinové osobní sezení 27 000,- Kč

 

nebo 


3 měsíční cyklus/ 8 sezení 90 000,- Kč
(v ceně jsou první měsíc 4 sezení a pak každý další měsíc 2x 1,5 hodinové sezení)

6 měsíční cyklus/ 14 sezení: 160 000,- Kč

(v ceně jsou první měsíc 4 sezení a pak každý další měsíc 2x 1,5 hodinové sezení)

12 měsíční cyklus/ 26 sezení: 250 000,- Kč

(v ceně jsou první měsíc 4 sezení a pak každý další měsíc 2x 1,5 hodinové sezení)

Nebo volejte na +420 777 702 313

Trénink Elitních koučů.png

Možnost roční spolupráce se mnou v rámci privátního koučovacího programu

Black Diamond.png