top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Newsletter

KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE

Tímto udělujete souhlas společnosti Human Connection s.r.o., IČ 02731801, DIČ CZ02731801 se sídlem Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 223133 a Vladimír Ekart, IČ 66489601, DIČ CZ7105020263 se sídlem Sládkovičova 1261/4, 142 00 Praha 4  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby zpracovávali zejména níže uvedené osobní údaje.
 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

a. jméno
b. příjmení
c. e-mailovou adresu
d. systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Jméno, příjemní a e-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání zasílání obchodních sdělení. (obchodních a reklamních e-mailů) 

  • Systémová data budou zpracována za účelem vytvoření statistik pro potřeby Správce.

  • Odpovědi ze zaslaných dotazníků budou zpracovávány za účelem přizpůsobení obsahu obchodních sdělení.

  • Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
     

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 

JAK MŮŽETE VZÍT VÁŠ SOUHLAS ZPĚT

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 

KDO PRO NÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 06/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665, DIČ: CZ02285665
b. seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost subjektu údajů.


 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: office@vladimirekart.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 702 313.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: office@vladimirekart.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 702 313.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (být zapomenut).
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: office@vladimirekart.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 702 313.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: office@vladimirekart.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 702 313. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: office@vladimirekart.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 777 702 313.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

bottom of page