top of page

CO JE PERSONAL RECONNECTION - ZNOVUNAPOJENÍ

The Reconnection (Znovu-napojení) je evoluční proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech. Mnoho lidí zažije po Reconnection trvalé změny na mnoha úrovních.

Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet.

U někoho se to projeví tím, že se vyléčí z problémů na fyzické úrovni, u někoho tak, že si dá dohromady po letech vztahy s rodiči, někdo začne dělat práci, kterou vlastně vždy chtěl dělat, někdo se celkově zklidní a prohloubí své vnímání ve všech oblastech, a to mu způsobí změny v celém jeho životě.
The Reconnection je o návratu k sobě. Pro každého je tento proces jiný , individuální.

Provádí se jednou za život a nemusí se opakovat. Při procesu The Reconnection dochází k propojení energetických drah v našem těle s energetickými dráhami, které jsou v prostoru kolem nás, protože vše je energie. Tím dochází k znovu napojení a k celistvosti. Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu.

Je vědeckými měřeními prokázána změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo, proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

  • Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.

  • Dochází k výraznému zklidnění a reorganizaci svého života směrem k harmonii.

  • Prohlubuje se spokojenost a efektivita.

  • Obecně se po The Reconnection zkvalitní a zharmonizují vztahy s blízkými, i lidmi ve svém okolí.

  • The Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojeni. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.

Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které vždy v podstatě chtěli dělat.

Reconnection je i z pohledu zážitku během 2 dnů, kdy se provádí velmi zajímavý proces, každý ho prožívá individuálně. To podstatné je to, co se děje potom.

Celý proces se provádí ve 2 sezeních. Jeden den je to cca 30 – 40 minut a druhý den cca 35 - 45 minut.
Je zapotřebí jej zakončit v rozsahu 3 nocí.

Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.

V naší zemi je to přepočet z 333 EUR, což je nyní 8 400,- Kč

Tuto cenu je nutné zaplatit, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange), a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

Zde jsou odpovědi na otázky na které se klienti často ptají (FAQ). 

Pro ty, kteří by se chtěli naučit o Rekonektivním léčení více, je zde nový ONLINE LEVEL 1 program.   
8 hodin s Dr.Ericem Pearlem o Rekonektivním léčení a o tom, co je podstatou této fyzické reality.
Více info ZDE:

A nebo by Vás mohl zajímat víkend s Dr.Ericem Pearlem a jeho týmem O.N.E. Experience 4. - 6.10.2019 v Praze.
Více informací ZDE: 

Online level-1 20%(1)_306_x_550.jpg
Online L1 3_376_x_700.png

Zde je zajímavé video s Ericem Pearlem o Reconnection na ČT1  

 


Zde je video s lidmi, kteří prošli procesem The Reconnection:

Rozhovor s Vladimírem Ekartem o The Reconnection a Rekonektivním léčení pro časopis Phoenix najdete na této stránce dole.

Články a rozhovory zde.

Rozhovor s Ericem Pearlem a Vladimírem Ekartem o The Reconnection a Rekonektivním léčení

 

Pro více informací nebo objednání volejte 777 702 313 nebo klikněte níže.

CO JE RECONNECTIVE HEALING - REKONEKTIVNIÍ LÉČENÍ

Reconnective Healing je metoda, kterou přinesl Dr. Eric Pearl. Je to účinná forma spojení s širokým spektrem frekvencí, která obsahuje energii, informace a světlo na vysoké úrovni a dosahuje velmi zajímavých výsledků.

Tato metoda bývá často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů.
Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě.
Toto spojení harmonizuje celé tělo a propojuje jej s původní rovinou zdraví a rovnováhy.

Reconnective Healing je návrat do původního stavu harmonie a zdraví. Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Jinými slovy vymaže ze systému původní chybu, která je příčinou nerovnováhy v těle a tím jí vyléčí na úrovni mentální, emocionální i fyzické. Je to návrat k sobě na nejhlubší úrovni.

Spojení s touto frekvencí je velmi intenzivní a mnoho lidí při něm zažívá hluboké, individuální prožitky.

Sezení trvá 30 minut. Jedná se o bezdotekovou metodu.

Cena za jedno sezení u mě je 4 200 Kč.


Jsem praktik ale i mentor a instruktor Reconnective Healing a The Reconnection. 
V současné době jsem i jeden z mentorů a instruktorů The Reconnection a spolupracuji úzce s Dr.Ericem Pearlem a dalšími členy týmu na rozvoji a propagaci této metody po celém světě.

Zpravidla se provádějí 3 - 4 sezení během jednoho týdne až 10 dnů. To je optimální forma - což znamená, že nejvíce lidí po celém světě při této intenzitě sezení vnímalo nejvíce působení frekvencí ve svém životě. Je to velice individuální . Pokud se klient rozhodne, že se cítí dobře již po prvním nebo druhém sezení a je to pro něj dostačující, není to vůbec špatně.
Nejedná se o dlouhodobou kúru, při které budete muset docházet půl roku a utrácet své peníze.
Tak jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého a výsledky klientům neslibujeme.
Někdy změny přijdou způsobem, který jsme očekávali, ale někdy přijdou způsobem, který jsme si nedokázali ani představit a vyřeší se věci o kterých jsme ani netušili, že s daným problémem souvisí. 

U mě se můžete objednat na Rekonektivní léčení i kompletní proces Personal Reconnection – Osobní Znovunapojení.

Zde jsou odpovědi na otázky na které se klienti často ptají (FAQ). 


Zde je zajímavé video s Ericem Pearlem o Reconnection na ČT1


Zde je video s lidmi, kteří prošli procesem The Reconnection a Reconnective Healing:

Dole na této stánce si můžete přečíst články a rozhovory, které jsem dělal já nebo Eric Pearl. 

​Články a rozhovory

Online L1 5_452_x_700.png

Více info o Online Level 1 a kupón na 30% slevu.  

Pro více informací nebo objednání volejte 777 702 313 nebo klikněte níže.

VĚDA A THE RECONNECTION

O The Reconnection a Reconnective Healing se zajímá velké množství vědců, kvantových fyziků, lékařů a univerzit. Výsledky i principy The Reconnection a Rekonektivního léčení se z velké části dotýkají mnoha oblastí nejnovějších objevů kvantové fyziky, epi-genetiky, teorií multirozměrného vesmíru a nejnovějších poznatků v oblasti vývoje lidské DNA.

Dr. Eric Pearl, světový lídr této metody, sám často upozorňuje na fakt, který je v této oblasti důležitý a to, že když moderní věda něco nového objeví neznamená to, že to tu do té doby nebylo. Znamená to jen, že jsme jako lidstvo skrze naše zkoumání a pozorování došli zase o kousek dál v poznávání reality a věcí, které zde byli celou dobu.
Absence důkazů neznamená absenci reality, kterou teprve objevujeme.

Zde Vám brzy přidáme několik příkladů studií, které byly zpracované ve vztahu k The Reconnection a Reconnective Healing.

Zde jsou odpovědi na otázky na které se často klienti ptají (FAQ).

RECONNECTIVE HEALING V PRAXI

Jak vypadá v praxi Reconnective Healing?
Mnoho lidí nám pokládá otázky spojené s procesem The Reconnection a Reconnective Healing. Proto zde uvádíme některé základní praktické informace s tím spojené.

Principy The Reconnection a Reconnective Healing jsou v zásadě velmi jednoduché.
Frekvence, které používá praktik během The Reconnection nebo Reconnective Healing jsou zde v prostoru stále. Je to jako rádiová stanice, kterou jsme možná dříve neznali, ale jakmile ji jednou objevíme, naučíme se jí naladit, pak už jí umíme naladit kdykoli.

Praktik The Reconnection a Reconnective Healing se jednoduše naladí na tyto frekvence a díky tomu je schopen tyto frekvence cítit i klient nebo jeho tělo.
Někdy jsou projevy a cítění klienta během sezení silnější, někdy slabší, ale to, jak frekvence cítíme, nemá vliv na jejich účinek. Jedná se jen o momentální vnímání, ale proces spojení probíhá vždy.
Rekonektivní frekvence vibrují na vysoké úrovni vibrací a jsou velmi harmonické. Dalo by se říci, že je to harmonie ve své čisté podobě.

Tím, že naše tělo tyto frekvence cítí, někde hluboko uvnitř na podvědomé úrovni si vzpomene, že takto umí vibrovat také a začne se vracet do stavu přirozené harmonie a zdraví. Postupně se navrací do rovnováhy všechny oblasti, které v rovnováze nejsou.

The Reconnection a Reconnective Healing je vlastně návrat do svého stavu přirozené harmonie a zdraví. Dotýká se všech oblastí – fyzické, psychické, emocionální, vztahů, toho co děláme i jak o věcech i sobě přemýšlíme. Je to velmi hluboký a v mnoha ohledech také duchovní proces.

JAK SEZENÍ PROBÍHÁ?

Sezení probíhá ve většině případů tak, že klient leží po dobu 30 minut na lehátku a má zavřené oči.
Pouze odpočívá. Nemusí se na nic soustředit, jakkoli spolupracovat, na cokoli odpovídat nebo se jinak zapojovat do procesu. Praktik The Reconnection a Reconnective Healing se naladí na frekvence a díky tomu je začne svým způsobem cítit i klient.

Projevy jsou různé. Někdy si klient jen velmi dobře odpočine. Někdy se mu pohybují oční víčka, někdy se změní dech, někdy dojde k drobným nebo větším samovolným pohybům svalů na různých částech těla. Někdy mají klienti pocit vznášení se v prostoru, někdy vidí barvy, které nikdy před tím neviděli, někdy vidí obrazy, někdy vzpomínky na věci, které již zapomněli, někdy slyší zvuky a někdy mají pocit, že s nimi na léčení někdo spolupracuje.

Projevy na lehátku jsou opravdu velmi různé a mohou být pokaždé jiné. Ve velké většině případů jsou prožitky na lehátku velmi příjemné a spousta klientů tvrdí, že se s něčím podobným ve svém životě dosud nesetkali.
Někdy si nejsou lidé jistí, že něco cítili, někdy klient i usne.

Nic z toho není dobře nebo špatně. Je to proces. Každý jsme jiný a každý vnímáme jiným způsobem.
To důležité je, co se děje po sezení
. Stejně jako při sezení své zážitky klient dostatečně vnímá a nemusí si nic představovat, vnímá i výsledky, které přichází po sezení.
The Reconnection a Reconnective Healing je velmi reálné a může mít zásadní dopad na život klienta.
The Reconnection a Reconnective Healing se nezaměřuje na symtomy ani analýzu problému klienta. V tomto směru je velmi uvolňující. Tím, že se zaměřujeme na problém a příčinu problému, omezujeme řešení problému nebo nemoci do úzkého koridoru možností, které jsme byli schopni za svůj život poznat nebo objevit.

U The Reconnection a Rekonektivního léčení se naladíme do toho pole a ustoupíme svým omezeným vědomím z cesty celému procesu. Necháme projevům svobodnou vůli a tím umožníme přijít řešení z pole 360 stupňů možností. A řešení někdy přichází formou, kterou bychom si nedokázali ani představit.

Uvedu příklad:

Příjde klient na sezení, kterého trápí bolesti zad. Nemůže se narovnat, opírá se o hůl.
Po pár minutách vstane z lehátka a odejde bez holi. Může chodit a pohybovat se bez jakýchkoli omezení.

Na další sezení přijde klient, který má relativně ,na první pohled, stejné problémy.
Během sezení si uvědomí, že se celý život přizpůsobuje ostatním lidem a že není sám sebou.
Odejde a záda ho bolí stále. Jen si uvědomuje, že je problém horší, když sám sebe potlačuje a nebo naopak lepší, když se projevuje svobodně. Do týdne se mu zcela nečekaně po dlouhých letech upraví vztahy s rodiči a teprve po 2 měsících zjistí, že ho již nebolí ani záda. Během tohoto procesu si uvědomil a vyřešil celou spoustu problémů se kterými vůbec nepřišel.

Je to velmi krásný proces. Někdy nás postaví před věci, které jsme neviděli nebo ani nechtěli vidět. Někdy nás situace, které se tímto otevřou trochu znepokojí, ale nakonec, když se to celé uvolní, jsme rádi, že se to celé dalo do pohybu a vyčistily se věci, které byly dlouho uvnitř a vytvářely negativní prostředí, které bránilo harmonickému rozvoji našeho života.

V tomto ohledu je třeba říci důležitý fakt. Je jen praktik, který zprostředkuje spojení s tím, co má každý z nás uvnitř a co je zde stále přítomno a každému dostupné a klient se sám na nějaké úrovni rozhodne, jestli se vrátí do stavu přirozené rovnováhy a zdraví.

Nejlépe to asi vyjadřuje věta z knihy Erica Pearla, Šalamoun promlouvá - o návratu k léčivé energii vašeho života: „Vaše práce je otevřít dveře, jejich práce je rozhodnout se, jestli mají dostatek odvahy těmi dveřmi projít...“

Dobře odvedená práce rekonektivního praktika je právě toto „otevírání dveří“. A to je i umění nevstupovat do procesu méně, ani více.

Zde jsou odpovědi na otázky na které se klienti často ptají (FAQ).

KNIHY

The Reconnection_219_x_150.jpg

The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe

První kniha nám zprostředkovává životní příběh Dr. Erica Pearla. Přibližuje nám způsob jakým se on sám se k medodě The Reconnection dostal a co pro jeho život znamenala. Je napsána velmi zábavnou a čtivou formou a většina lidí ji přečte během několika dní.

V knize The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe -  Dr.Eric Pearl zde ukazuje jiný pohled na zažité pravdy kolem nás a umožňuje nám v mnoha ohledech udělat krok dopředu a odložit staré názory a přesvědčení.

Zároveň popisuje jeho vlastní cestu spojenou s Reconnective Healing a The Reconnection a v závěru nám umožňuje se naučit tyto frekvence také cítit a používat ve svém životě. Mnoho lidí má během knihy zkušenost s tím, že frekvence začnou začnou být schopni fyzicky cítit sami na sobě.

184653_big_219_x_150.jpg

Šalamoun promlouvá – O návratu k léčivé energii vašeho života

Druhá kniha Dr. Erica Pearla a Fredericka Ponzlova je trochu jiná než The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe. Z velké části se jedná o chanellovaný materiál, který získal Dr. Eric Pearl po 12leté spolupráci s Fredericem Ponzlovem.

Tato kniha přináší mnoho velmi hluboce podaných myšlenek a konceptů, které vysvětlují Rekonektivní léčení a The Reconnection a principy na kterých fungují. Ukazuje zajímavý pohled na život v naší čtyřrozměrné realitě z jiné roviny existence, kterou kvantoví fyzici dnes nazývají multirozměrným vesmírem.

Zde je několik ukázek z knihy:

"Udržujme svou pozornost na procesu. Výsledek je darem procesu. Proces. Při něm sílíme. Cesta, po které jste se vydali, vás vede na zvláštní místo a velkolepým způsobem otevře vaše srdce."

"Důležité je se natahovat, a ne izolovat. Někdy cítíme, že najdeme sami sebe v osamocení. Není tomu tak. Najdeme „sebe“ v interakci s druhými. Proto se nerodíme na opuštěném ostrově. Jsme tady, abychom do svých životů začlenili jiné životy. Pozvali je dál. Lekce, které se máme naučit, spočívají v této interakci."

"Chci, abyste žasli...
Chci, abyste si uvědomili jinou rovinu..
Součást mnohem větší roviny...
Vždycky jste byli součástí cyklu...
Jste tu, abyste usnadnili své vnímání...
Vstupujete do planiny existence...
V tomto vesmíru toho máme tolik co pochopit."

"Mohou být období, kdy se budete cítit velmi ztraceni. Bez kontaktu sami se sebou. Můžete se cítit méně vycentrovaní, zmatení. Ale vaše zmatení je součást procesu. Jste teď ve stavu proměny, a musíte opustit předpojatosti, protože měníte formu energie tak, jak skrze vás přichází. A to zesílí, tak jak se osvobodíte od bývalého myšlení."

Rozhovory v médiích

Rozhovory v médiích Reconn
bottom of page