top of page

Rekonektivní Centrum v Praze

Hybernská 24, Praha 1 - Pasáž Hybernská, 6.patro

IMG_5891.jpg

Vítejte na stránkách Rekonektivního Centra v Praze
 

Rekonektivní Centrum vzniklo na jaře 2016 a je to jediné a unikátní centrum pro Reconnective Healing a The Personal Reconnection na světě. 

Sdružuje certifikované praktiky z České Republiky, kteří mají vysokou míru povědomí o této práci.
Můžete k nám přijít na sezení s vybraným praktikem nebo na nějakou akci, kterou společně pořádáme.

Na slavnostní otevření Centra 20.května 2016 přijel i zakladatel metody Dr. Eric Pearl a ředitelka Reconnection Jillian Fleer.

Rekonektivní Centrum najdete na adrese: 
Hybernská 24, Praha 1.
Pasáž Hybernská, 3.patro.


Mail: info@rekonektivnicentrum.cz  
Tel: +420 777 702 313 

CO JE REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ
 

Reconnective Healing je metoda, kterou přinesl Dr. Eric Pearl. Je to účinná forma spojení s širokým spektrem frekvencí, která obsahuje energii, informace a světlo na vysoké úrovni a dosahuje velmi zajímavých výsledků.

Tato metoda bývá často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů.
Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě.

Toto spojení harmonizuje celé tělo a propojuje jej s původní rovinou zdraví a rovnováhy.

Reconnective Healing je návrat do původního stavu harmonie a zdraví. 
Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Jinými slovy vymaže ze systému původní chybu, která je příčinou nerovnováhy v těle a tím jí vyléčí na úrovni mentální, emocionální i fyzické. Je to návrat k sobě na nejhlubší úrovni.

Spojení s touto frekvencí je velmi intenzivní a mnoho lidí při něm zažívá hluboké, individuální prožitky.


Reconnective Healing v základu hovoří o Znovuspojení.
Nezaměřuje se na hledání problémů v životě člověka nebo jeho fyzickém zdraví, ale přináší do našeho celého systému určitý návrat k přirozené rovnováze. 
Dá se říct, že je to velmi jednoduchý proces, který na sobě může zažít každý a který pro každého přinese jeho vlastní cestu léčení. 
Z určitého úhlu pohledu je určitě možné říci, že léčení samotné, jako návrat k rovnováze, se odehraje v momentě, kdy klient začne interagovat s frekvencemi Reconnective Healing.

 

Sezení trvá 30 minut. Jedná se o bezdotekovou metodu.

Zpravidla se provádějí 3 - 4 sezení během jednoho týdne až 10 dnů.
To je 
optimální forma - což znamená, že nejvíce lidí po celém světě při této intenzitě sezení vnímalo nejvíce působení frekvencí ve svém životě. 
Je to velice individuální. 
Pokud se klient rozhodne, že se cítí dobře již 
po prvním nebo druhém sezení a je to pro něj dostačující, není to vůbec špatně.
Nejedná se o dlouhodobou kúru, při které budete muset docházet půl roku a utrácet své peníze.

Tak jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého a výsledky klientům neslibujeme.

Někdy změny přijdou způsobem, který jsme očekávali, ale někdy přijdou způsobem, který jsme si nedokázali ani představit a vyřeší se věci o kterých jsme ani netušili, že s daným problémem souvisí. 

Eric Pearl napsal o této metodě 2 knihy, které jsou velmi dobře a jednoduše pojaté: 

1. Reconnection - Uzdravte druhé, uzdravte sebe (návrat k léčivé energii) - objednat ji můžete ZDE.

2. Šalamoun promlouvá - objednat ji můžete ZD
E.

Rozhovor Eric Pearl, Jillian Fleer a Vladimír Ekart o Reconnective Healing

CO JE PERSONAL RECONNECTION - ZNOVUNAPOJENÍ

The Reconnection (Znovu-napojení) je evoluční proces, který nás vrací do stavu přirozené harmonie, zdraví a rovnováhy ve všech oblastech. Mnoho lidí zažije po Reconnection trvalé změny na mnoha úrovních.

Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet.

U někoho se to projeví tím, že se vyléčí z problémů na fyzické úrovni, u někoho tak, že si dá dohromady po letech vztahy s rodiči, někdo začne dělat práci, kterou vlastně vždy chtěl dělat, někdo se celkově zklidní a prohloubí své vnímání ve všech oblastech, a to mu způsobí změny v celém jeho životě.
The Reconnection je o návratu k sobě. Pro každého je tento proces jiný , individuální.

Provádí se jednou za život a nemusí se opakovat. Při procesu The Reconnection dochází k propojení energetických drah v našem těle s energetickými dráhami, které jsou v prostoru kolem nás, protože vše je energie. Tím dochází k znovu napojení a k celistvosti. Reconnection má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu.

Je vědeckými měřeními prokázána změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo, proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

  • Reconnection zpomaluje i zastavuje proces stárnutí našeho fyzického těla.

  • Dochází k výraznému zklidnění a reorganizaci svého života směrem k harmonii.

  • Prohlubuje se spokojenost a efektivita.

  • Obecně se po The Reconnection zkvalitní a zharmonizují vztahy s blízkými, i lidmi ve svém okolí.

  • The Reconnection snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu a zdraví a navyšuje energii v našem těle.

Po The Reconnection jsme trvale a celistvě napojeni. Dochází k harmonizaci všech aspektů v našem životě. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem některých starých věcí a vzorců v našem životě. Dochází k vymazání nefunkčních vzorců v našem energo-informačním systému a vyléčení na všech úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní.

Mnoho lidí zažije razantní změny ve svém životě směrem k harmonizaci a navýšení vědomí.

Lidé to často popisují jako nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které vždy v podstatě chtěli dělat.

Reconnection je i z pohledu zážitku během 2 dnů, kdy se provádí velmi zajímavý proces, každý ho prožívá individuálně. To podstatné je to, co se děje potom.

Celý proces se provádí ve 2 sezeních. Jeden den je to cca 30 – 40 minut a druhý den cca 35 - 45 minut.
Je zapotřebí jej zakončit v rozsahu 3 nocí.

Je zde důležitá i cena. Cena obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9 a to je číslice, která znamená ukončený proces.

V naší zemi je to přepočet z 333 EUR, což je nyní 8 400,- Kč

Tuto cenu je nutné zaplatit, aby byla dodržena výměna hodnot (Fair Money Exchange), a aby proces zobrazoval harmonii i v této oblasti.

Co je Reconnective Healing v praxi?

Historie Reconnective Healing:
Rekonektivní léčení je metoda, která je zde přibližně 30 let.
Je to celkem mladá metoda, ale má za tu dobu velké množství zajímavých výsledků. 
Poměrně rychle si našla své místo mezi lidmi, kteří se o alternativní způsoby léčby zajímají.

Po celém světě jsou tisíce lidí, kteří tuto metodu používají pro svůj osobní růst i pro léčení různých forem nemocí a disharmonií. 
Metodu přinesl doktor Eric Pearl, americký lékař a chiropraktik. On sám tuto metodu přes 25 let aktivně vyučoval a předával po celém světě. 
Na počátku to i pro něj bylo něco naprosto nového, něco, s čím se musel naučit spolupracovat. 

Eric Pearl se zasloužil o velké zjednodušení toho, co slovo léčení v dnešním světě doopravdy znamená. 
Jako lékař přinesl do tohoto pole energetického léčení mnoho velmi pragmatických vhledů a dokázal předat hodně lidem tento fenomén bez zbytečných domněnek a zabarvení. 

Naopak během let prošla tato metoda mnoha měřeními a výzkumy na univerzitách a vědeckých pracovištích. Což přineslo i zajímavé porozumění tomu, jak celá věc zapadá do moderních poznatků kvantové fyziky a neurovědy. 


Dr. Eric Pearl vždy vnímal to, že moderní medicína a alternativní způsoby léčení mají možnost fungovat společně a vzájemně se doplňovat. 
Vždycky dbal během výuky na to, aby tyto dvě oblasti nestály proti sobě, ale aby každý měl dostatek možností udělat pro sebe to správné rozhodnutí. 

Konec konců mluvíme zde o zdraví a rovnováze v životech lidí, a to by nemělo být zastíněno soupeřením o to, jaká metoda nebo forma léčení by měla zvítězit. 

Ideální forma léčení pro Dr. Pearla byla vždy ta, která přinášela do života člověka i určitý posun v jeho životní cestě.
V posledních letech Dr. Eric Pearl a jeho partnerka Jillian Fleer věnují hodně času porozumění aspektům Reconnective Healing, které se dotýkají vědomí a kvality našeho života v kontextu s tím, kdo jako lidská bytost na základní rovině doopravdy jsme. 


Čemu všemu napomáhá toto léčení?


Můžeme to vidět ze 2 úhlů. 
První je léčení a uzdravení. Zde ve své podstatě neexistuje hranice pro to, na co je možné RH aplikovat. Protože mluvíme o návratu nebo restartu, který vede k naší přirozené rovnováze, pak nám dojde, že cokoliv v našem těle nebo v životě obecně není v rovnováze, má tendenci se transformovat a tím i vyléčit. 


Reconnective Healing má v oblasti léčení výsledky snad s každým zdravotním problémem, který bychom si dovedli představit. 
Z druhého úhlu pohledu je RH naše příležitost být v interakci s něčím, co přináší do našeho vnímání aspektynadhledu, klidu, větší vyrovnanosti a pochopení v rovině našeho bytí a hlubšího uvědomění. 

Tím, že nehledáme problémy v životě klienta, neděláme diagnózy, ani nenastavujeme léčebné postupy, není zde nic, co by bylo v rozporu s procesem léčení.
Proces léčení je sám o sobě jen hlubším uvědoměním si něčeho v nás, toho, že jsme schopni fungovat na jiné, více rovnovážné a expandované rovině.
Přichází pro každého ve formě, která je přirozená.
Tím nevytváří žádné negativní dopady na životy praktika nebo klienta. 

Praktici v Rekonektivním Centru

IMG_9662 2.jpeg

Vladimír Ekart
+420 777 702 313

office@vladimirekart.cz
 

Martin Kubu.JPG

Martin Kubů
+420 777 349 789

info@martinkubu.cz
 

Pavel profil ctverec.jpg

Pavel Krejčí
+420 604 214 265

info@pavelkrejci.com

b2e631ac-ee38-4221-8543-3341631fbd83.JPG

Petr Mevald
+420 721 548 448

petr.mevald@seznam.cz
 

Michala Vachulková.JPG

MUDr. Michala Vachulková 
+420 : 777 999 282

mudr.vachulkova@gmail.com

Irena Hofreiterova.jpeg

Irena Hofreiterová

+420 606 287 492

hofreiterovai@seznam.cz

Markéta centrum~3.jpg

Markéta Todtová,DiS 
+420 732 417 021

marketa.juraskova@centrum.cz

Podívejte se na ukázku naladění na frekvence Reconnective Healing.

centrum2.jpg

Hybernská 24, Praha 1 - Pasáž Hybernská, 6.patro    Mail: info@rekonektivnicentrum.cz   Tel: +420 777 702 313

Seznam praktiků
bottom of page